JOJO CAR

Projekt graficzny strony internetowej, przygotowany na potrzeby wypożyczalni samochodów z Zamościa.
Projekt zrealizowany w 2015 roku, na zlecenie agencji Panam.pl