Koszący Krzyś - grafiki reklamowe

Grafiki przeznaczone do działań marketingowych w internecie, przygotowane dla firmy Koszący Krzyś (2020 r.).
Projekt obejmował przygotowanie dwóch plansz różniących się wymiarem i reklamujących konkurs ogłoszony przez zleceniodawcę.