Kraków Przyjazny Alergikom - komiks

Jednoplanszowy komiks przygotowany na potrzeby inicjatywy społecznej "Kraków Przyjazny Alergikom".
Komiks przeznaczony był do wykorzystania podczas działań promujących ową inicjatywę w serwisie społecznościowym Facebook oraz w promocyjnych materiałach drukowanych (2018 rok).