Visual Thinking - animacja

Animacja typu whiteboard, mająca za zadanie wprowadzić dzieci do tematyki visual thinking i nauki poprzez rysunek. Film przeznaczony do wykorzystania podczas zajęć realizowanych z najmłodszymi, jako element mający wzbudzić ich zainteresowanie i wspomóc proces nauczania.
Projekt zrealizowany na zlecenie Znikopisy.pl (2018 rok).